Актуальність використання зарубіжного досвіду модернізації державного управління зумовлена масштабами і складністю завдань сучасного етапу розвитку України, що спонукають до наукових досліджень інституційних та структурно-функціональних змін в державному управлінні.

© 2015-2020 ВГО Центр "Розвиток демократії"