ВГО ЦЕНТР «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ»

ПРОЕКТ
Посилення ролі організацій громадянського суспільства (ОГС) у просуванні демократичних реформ з врахуванням заключних зауважень CEDAW

Навчальна програма «Кампанії адвокації з урахуванням ґендерної політики, прав жінок та дівчат»

м.Черкаси, 20-22 березня 2018

Адреса проведення: м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 145, готель «Апельсин», великий конференц зал, 6 поверх

Поселення для іногородніх: готель «Апельсин»

20 березня 2018 р.
Час Зміст
09:30 - 10:00 Реєстрація та вітальна кава
10:00 - 10:40 Вступна частина. Мета навчальної програми. Прийняття правил. Знайомство. Очікування
10:40 - 11:30 Ґендерна рівність, права жінок.
11:30 - 11.50 Перерва на каву
11:50 - 13:00 Лідерство. Права людини Цілі Сталого Розвитку: Україна
Вимоги впровадження ефективних практик.
13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 15:30 Ґендерна політика: міжнародні зобов’язання України та національне законодавство
15:00 - 16:00 Розробка програм, планів дій з врахуванням заключних зауважень CEDAW
16:00 - 16:20 Перерва
16:20 - 17:00 Виконання Резолюції РБ ООН 1325 та Національного плану дій «Жінки. Мир. Безпека»
17:00 - 18:00 Загальна характеристика ОГС. Визначення ОГС. Громадянське суспільство. Місія ОГС. Встановлення пріоритетів діяльності ОГС
18.00 - 18:15 Підведення підсумків
21 березня 2018 р.
Час Зміст
09:00 - 09:15 Огляд попереднього дня
09:15 - 10:30 Визначення команди. Якості, які повинна мати команда. Чутливість до статі
10:30 - 11:00 Роль лідера/ки в діяльності ОГС
11:00 - 11:20 Перерва на каву
11:20 - 11:45 Життєздатність ОГС
11:45 - 12:15 Кампанії адвокації. Системні зміни як результат кампаній
12:15 - 12:30 Основні структурні елементи кампанії адвокації
12:30 - 13:00 Аналіз проблеми і його складові з урахуванням ґендерного компоненту
13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 14:45 Вибір і формування мети кампанії. SMART - аналіз
14.45 - 15:15 Аналіз політики органів влади.
15:15 - 16:00 Процес прийняття рішень
16:00 - 16.20 Перерва на каву
16:20 - 17:00 Учасники кампанії і взаємодія між ними. Аналіз ігрового поля
17:00 - 17:15 Ресурси, необхідні для ведення кампанії.
17:15 - 17:45 Прихильники і опоненти. Створення коаліцій і мереж
17:45 - 18:00 Підведення підсумків
22 березня 2018 р.
Час Зміст
9:00 - 9:15 Огляд попереднього дня
9:15 - 9:35 Інструменти кампанії адвокації. Лобіювання.
9:35 - 10:00 Принципи вибору тактики кампанії та створення стратегічного плану кампанії
10:00 - 11:00 Інформаційна діяльність в ході кампанії. Законодавчі основи доступу до інформації. Основні принципи роботи із ЗМІ
11:00 - 11:15 Перерва на каву
11:15 - 12:00 Створення інформаційного повідомлення «Заклик до дії»
12.00 - 13:00 Процес переконання
13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 15:00 Розробка стратегічних планів кампаній з включенням рекомендацій СEDAW в місцеві політики
15:00 - 16:00 Продовження роботи. Презентація стратегічних планів. Обговорення та можливе корегування
16:00 - 16.15 Перерва на каву
16:15 - 16:45 Оцінка результатів. Подальші плани
16:45 - 17:15 Підведення підсумків

© 2015 ВГО Центр "Розвиток демократії"