ВГО Центр “Розвиток демократії” (далі – Центр) є наступником міської громадської організації “Інформаційно-методичний центр "Дебати"”, яка працювала для молоді та з молоддю за освітніми програмами "Дебати", "Практичне право", та "Юридичні клініки". В результаті розширення напрямів роботи, було вирішено створити всеукраїнського рівня організацію. Центр "Розвиток демократії" започатковано у 2003 році з метою створити основи для формування громадянського суспільства та верховенства права в Україні, шляхом сприяння особистому розвитку жінок та чоловіків, дівчат та хлопців, та допомогти людям стати активними і відповідальними громадянами своєї країни.

Центр сприяє розповсюдженню знань із захисту прав людини, поширенню демократичних практик, сучасних підходів публічного управління; формуванню нового освітнього підходу за темами: “Гнучка демократія та управління кризами”, “Ґендерна політика, створення ґендерно чутливих послуг”, “Права людини”. У своїй діяльності Центр використовує різні освітні інструменти програм “Дебати”, “Практичне право”, проводить тренінги, семінари, вистави, фестивалі, дебатні турніри, громадські слухання тощо. Центр має наступні напрями роботи:

  1. Представлення та відстоювання інтересів членів громад на національному рівні за напрямами “Ґендерна політика, захист права жінок та протидія насильству”, “Створення системи соціальних послуг для вразливих груп населення”. Моніторинг прийняття рішень у зазначених темах.
  2. Робота з місцевими громадами, громадськими організаціями місцевого рівня для захисту їхніх прав громад, створення адресних послуг населенню, надання освітніх послуг зі стратегічного планування, проектного менеджменту.
  3. Робота з дітьми та молоддю, освітянами, з публічних дебатів, практичного права. Організація дебатних клубів, турнірів, громадських слухань за участю дітей та молоді.
  4. Освіта для державних службовців з проектного менеджменту, гнучкої демократії / управління кризами.
  5. Втілення Національного плану дій "Жінки. Мир. Безпека" в рамках Резолюції Ради Безпеки ООН, втілення рекомендацій Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та моніторинг прийняття рішень з цих питань.

Організація має компетенцію та досвід в реалізації проектів, підтриманих міжнародними донорами, такими як ПРООН, ЮНІСЕФ, Агенція США з Розвитку, MATRA, королівство Нідерланди, НАТО, ОБСЄ та іншими. Добірка тем, що розглядалися в цих проектах, свідчить про мультидисциплінарний та наскрізний характер роботи Центру, як одну з ключових його особливостей. У ході своєї роботи, організація встановила контакти та налагодила співпрацю з рядом державних та неурядових організацій, місцевою владою, академічними установами, різними гілками влади.

Центр є членом мережі "Стоп насильство", Ґендерної Стратегічної Платформи, та співпрацює з неурядовими організаціями з реалізації проектів у соціальній сфері. Це одна з наших ключових переваг: ми реалізуємо стабільні проекти, які інші НУО підхоплюють та реалізують на своїх рівнях.

Центр “Розвиток демократії” має партнерів міжнародного рівня:

PBLQ ROI, Голландський інститут державного управління, проводить навчання та надає консультації, зосереджуючись на підвищенні професійного рівня державних службовців Нідерландів та працівників державного сектору центральних, регіональних та місцевих органів влади. PBLQ ROI було засновано в 1973 році в складі Міністерства внутрішніх справ, а денаціоналізовано в 1993 році, що стало успішним кроком. Незважаючи на те, що PBLQ ROI давно не входить до складу уряду, він як і раніше лишається основним організатором підготовки державних службовців Голландії, з безпосереднім зв'язком із управлінням. Він співпрацює з міністерствами та органами місцевого самоврядування Нідерландів на їх шляху до модернізації державної служби, і залучає свою багаторічну практику розвитку і укріплення потенціалу центральних та місцевих органів влади, а також багаторічний досвід роботи в країнах з перехідною економікою.

“Жінки у війні”, заснована і очолювана франко-британською соціологинею, фахівчинею з ґендеру у збройних конфліктах, правозахисницею, доктором Керол Манн, є незалежною неурядовою організацією, зареєстрованою відповідно до французького закону про благодійність 1901 року, зареєстрована в Парижі у лютому 2008. Розташована в Парижі, вона має філії в Сараєво і Бейруті. Вона є академічним відгалуженням гуманітарної асоціації Femaid, яка працює в зонах бойових дій починаючи з 2000 року, зокрема, в Боснії, Афганістані, Пакистані та Демократичній Республіці Конґо, над проектами в галузях охорони здоров'я та освіти. Будучи аналітичним центром, вона об'єднує молодих феміністичних науковиць та активісток, зокрема, в зонах конфліктів, котрі розглядають академічне дослідження не як самоціль, а як засіб переосмислення традиційних ґендерних ролей під час воєн і конфліктів, через аналіз минулого й сьогодення, вивчаючи низовий досвід.

Глобальна Мережа Жінок Миротворок (GNWP), програма Міжнародної мережі дій громадянського суспільства (ICAN), являє собою коаліцію жіночих груп та інших організацій громадянського суспільства з країн Африки, Азії та Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Східної та Західної Європи, та Західної Азії – в основному, з країн, охоплених конфліктами – які беруть активну участь в адвокації та заходах з повного та ефективного втілення резолюцій Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру та безпеки.

Інститут міжнародних відносин (IAI) Риму у співпраці з Центром має намір організувати в Києві Робочу групу з перспективного дослідження (ARW), присвяченого Резолюції РБ ООН 1325 в Україні, покликану обміркувати та обговорити наступні теми: Сприяння багатовимірному підходу до безпеки, що виходить за межі суто військових аспектів та передбачає економічний розвиток, соціальну справедливість, захист навколишнього середовища, демократизацію, роззброєння, повагу до прав людини і верховенство права, та бере до уваги неспівмірний вплив конфліктів і відсутності безпеки на жінок і дівчат; Обговорення можливих шляхів збільшення кількості жінок, що беруть участь у запобіганні та врегулюванні конфліктів та розбудові миру, та посилення їх ролі; Підтримка включення низових жіночих організацій, асоціацій та груп в процеси планування і втілення ґендерно-чутливих стратегій вирішення завдань безпеки в рамках трансатлантичної політики безпеки та оборони.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ № 15 від 8 лютого 2018 року


ПРАВИЛА
етичної поведінки та запобігання корупції
в громадській організації Центр «Розвиток демократії»

Кошти, отримані Центром “Розвиток демократії”

Номер / назва проекту Сума
2017    
Фонд Народонаселення ООН Посилення ролі організацій громадянського суспільства у просуванні демократичних реформ з врахуванням заключних зауважень CEDAW 388 000 UAH
Глобальна мережа жінок-миротворок (GNWP) Місцеві, національні та регіональні стратегії поліпшення впровадження Резолюції РБ ООН № 1325 у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні $ 58 784
Програма європейського партнерства MATRA 2016–2017 Вирішення питань місцевих громад для тих хто приймає рішення у процесі децентралізації (на прикладі Кіровоградської області) Continue from 2016
ООН Жінки, “Жінки у війні” Конференція “ГЕНДЕР, ВІЙНИ ТА РЕВОЛЮЦІЇ” $ 22 000
2016    
Український Жіночий Фонд 2016–2017 Створення проектів локальних планів дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 142 000 UAH/
$ 5 646
Український Жіночий Фонд Інформаційна кампанія для молодих дівчат про ВІЛ/СНІД 200 000 UAH/
$ 7 952
Програма європейського партнерства MATRA 2016–2017 Вирішення питань місцевих громад для тих, хто приймає рішення у процесі децентралізації (на прикладі Кіровоградської області) 3 300 000 UAH/
$ 131 204
2015    
Institute Affari Internazionali (IAI)  Риму та Програма НАТО "Наука заради миру та безпеки" Міжнародна конференція "Військовий конфлікт в Україні та резолюція Ради Безпеки ООН 1325 і пов’язані з нею резолюції" 90 370 EURO
4 000 EURO
ІСАР “Єднання” Тренінг для тренерів з організаційного розвитку 90 000 UAH/
$ 3 626
Програма європейського партнерства MATRA Культура державного службовця в умовах демократії (гнучка демократія для державних службовців) 1 160 000 UAH/
$ 46 735
2014    
США – Посольство в галузі культури Підвищення рівня знань урядовців, які проходять навчання, а також викладачів НАДУ 6 151 UAH/
$ 514
Український Жіночий Фонд Соціальні послуги для жінок і дівчат 100 000 UAH/
$ 8 338
Агентство міжнародного розвитку США (USAID) Оцінка проекту RESPOND/METIDA для USAID $ 22 300
Програма європейського партнерства MATRA Культура державного службовця в умовах демократії 1 160 000 UAH/
$ 296 963
2013    
США – Посольство в галузі культури Підвищення рівня знань урядовців, які проходять навчання, а також викладачів НАДУ 19 834 UAH/
$ 2 481
2012    
Київська обласна державна адміністрація Навчальна програма з ґендерної політики 17 000 UAH/
$ 2 129
Школи міста Києва (членські внески) Громадський діалог про права дитини у суспільстві 18 000 UAH/
$ 2 268
2011    
Школи міста Києва (членські внески) Дебатні турніри та громадські слухання "Молоді учасники реформи освіти" 16 000 UAH/
$ 1 999
НАДУ Гендерні компоненти в процесі підготовки державних службовців 14 500 UAH/
$ 1 827
2010    
Підтримка дебатних клубів і турнірів Дебатні турніри та громадські слухання "Молоді учасники реформи освіти" 20 000 UAH/
$ 2 625
2009    
Школи міста Києва (членські внески) Дебатні турніри та громадські слухання "Молоді учасники реформи освіти" 12 000 UAH/
$ 1 575
2008    
Київська ОДА Компонент ґендерної політики для державних службовців 15 000 UAH/
$ 3 113
2007    
МОП – Програма з викоренення дитячої праці (ILO-IPEC) P340.04.400.050/013/90438/ P340.04.400.001/061/90439 169 078 UAH/
$ 33 481
ОБСЄ Проведення 2-денних заключних громадських слухань в рамках року гендерної рівності в Україні 25 000 UAH/
$ 4 951
2006    
Програми НАТО в галузі суспільної інформації Міжнародна конференція "Гендерний аспект національної безпеки та оборони" 11 380,00 Euro
ОБСЄ 320.24630.32061110.XXX / Допомога у розробці та впровадженні курсу "Верховенство права" на юридичних факультетах українських вузів 26 740,00 UAH/
$ 5 295
ЮНІСЕФ Огляд регуляторної бази та розгляду випадків насильства щодо дітей та насильства 98 169,00 UAH/
$ 19 439
ЮНІСЕФ Громадські слухання щодо Національного плану дій та місцевих програм із залученням дітей та громадськості на національному та місцевому рівнях 36 563,00 UAH/
$ 7 240
МОП – Програма з викоренення дитячої праці Боротьба проти найгірших форм дитячої праці 139 980,00 UAH/
$ 27 719
2005    
ЮНІСЕФ NGO/2005/029 41 615,00 UAH/
$ 7 846
ЮНІСЕФ Надання  підтримки неурядовим організаціям, які працюють для дітей,  громадська інформаційна кампанія з боротьби проти насильства щодо дітей 21 600,00 UAH/
$ 4 072
ЮНІСЕФ Коаліція на підтримку закону про загальне йодування солі в Україні 68 497,00 UAH/
$ 12 914
МОП – Програма з викоренення дитячої праці Боротьба проти найгірших форм дитячої праці 67 904,00 UAH/
$ 12 802
2004    
ЮНІСЕФ Консультування дітей, яким загрожує зараження ВІЛ/СНІД 67 154,00 UAH/
$ 12 602
ЮНІСЕФ Громадський діалог щодо ліквідації йод-дефіцитних порушень в Україні 42 516,00 UAH/
$ 7 978
ЮНІСЕФ Соціальна мобілізація громадянського суспільства на підтримку впровадження та застосування  в Україні йодованої солі 53 540,00 UAH/
$ 10 047
Міжнародний фонд "Відродження" № 2401701 23 709,00 UAH/
$ 4 449
НУО "ECPAT" Боротьба проти найгірших форм дитячої праці $ 986,00

Всеукраїнська громадська організація Центр "Розвиток демократії" створена у 2003 році. Члени Центру працюють в рамках програм "Права людини", "Лідерство", "Розробка та впровадження кампаній громадянського представництва", "Гнучка демократія", "Практичне право", "Гендерна рівність", "Вирішення конфліктів", "Юридичні клініки", "Дебати", "Запобігання насильству та протидія торгівлі людьми", "Здоровий спосіб життя", у рамках цих програм успішно реалізовано 33 проекти.

© 2015-2020 ВГО Центр "Розвиток демократії"