ВГО ЦЕНТР «РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ»

ПРОЕКТ
Посилення ролі організацій громадянського суспільства (ОГС) у просуванні демократичних реформ з врахуванням заключних зауважень CEDAW

Навчальна програма «Кампанії адвокації з урахуванням ґендерної політики, прав жінок та дівчат»

м.Чернігів, 13-15 березня 2018

Адреса проведення: ресторан «Падішах» кімната для тренінгів, просп. Перемоги, 62

Поселення для іногородніх: Готель «Україна», просп. Миру, 33

13 березня 2018 р.
Час Зміст
09:30 - 10:00 Реєстрація та вітальна кава
10:00 - 10:40 Вступна частина. Мета навчальної програми. Прийняття правил. Знайомство. Очікування
10:40 - 11:30 Лідерство. Права людини
11:30 - 11.50 Перерва на каву
11:50 - 12:30 Ґендерна рівність, права жінок.
Цілі Сталого Розвитку: Україна. Вимоги впровадження ефективних практик.
12:30 - 13:00 Загальна характеристика ОГС. Визначення ОГС. Місія ОГС. Встановлення пріоритетів діяльності ОГС
13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 15:00 Продовження: Загальна характеристика ОГС. Визначення ОГС. Місія ОГС. Встановлення пріоритетів діяльності ОГС
15:00 - 15:30 Забезпечення гендерної рівності та дотримання права жінок, як наскрізна складова діяльності ОГС
15.30 - 16:30 Визначення команди. Якості, які повинна мати команда
16:30 - 16:50 Перерва на каву
16:50 - 17:20 Роль лідера в діяльності ОГС
17:20 - 17:45 Життєздатність ОГС
17.45 - 18:00 Підбиття підсумків
14 березня 2018 р.
Час Зміст
09:00 - 09:15 Огляд попереднього дня
09:15 - 09:45 Громадянське суспільство. Форми участі громадян у розробці нормативно-правових документів
09:45 - 10:25 Кампанії адвокації. Інституційні зміни як результат таких кампаній
10:25 - 10:45 Основні структурні елементи кампанії адвокації
10:45 - 11:00 Аналіз проблеми і його складові з урахуванням ґендерного компоненту
11:00 - 11:15 Перерва на каву
11.15 - 11.45 Вибір і формування мети кампанії.SMART - аналіз
11:45 - 13:00 Аналіз політики органів влади. Ґендерна політика. Міжнародні зобов’язання України та національне законодавство
13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 16:00 Процес прийняття рішень.
Розробка програм, планів дій з врахуванням заключних зауважень CEDAW
16:00 - 16.15 Перерва на каву
16:15 - 17:00 Учасники кампанії і взаємодія між ними. Аналіз гравців поля
17:00 - 17:15 Ресурси, необхідні для ведення кампанії. Аналіз вигід і витрат
17:15 - 17:45 Прихильники і опоненти. Створення коаліцій і мереж
17:45 - 18:00 Підбиття підсумків
15 березня 2018 р.
Час Зміст
9:00 - 9:15 Огляд попереднього дня
9:15 - 9:35 Інструменти кампанії адвокації. Лобіювання
9:35 - 10:00 Принципи вибору тактики кампанії та створення стратегічного плану кампанії
10:00 - 11:00 Інформаційна діяльність в ході кампанії. Законодавчі основи доступу до інформації. Основні принципи роботи із ЗМІ
11:00 - 11:15 Перерва на каву
11:15 - 12:00 Створення інформаційного повідомлення «Заклик до дії»
12.00 - 13:00 Процес переконання
13:00 - 14:00 Обід
14:00 - 15:00 Розробка стратегічних планів кампаній з включенням рекомендацій СEDAW в місцеві політики
15:00 - 16:00 Продовження роботи. Презентація стратегічних планів. Обговорення та можливе корегування
16:00 - 16.15 Перерва на каву
16:15 - 16:45 Оцінка результатів. Подальші плани
16:45 - 17:15 Підбиття підсумків

© 2015 ВГО Центр "Розвиток демократії"